El valor económico de la biblioteca pública: ¿no es mejor hablar de retorno social?

19-04-2016

Assumpta Bailac realiza una interesante reseña en el blok de Bid, (Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona) del artículo de Christian; Kjøller-Hansen, Anders Oskar; Steen-Knudsen, Jossi [et al.] (2015). The economic value of public libraries. [Copenhagen]: Danish Think Tank Libraries of the Future. Disponible en: http://fremtidensbiblioteker.dk/wp/wp-content/uploads/2014/07/Samle_fina…. [Consulta: 07/04/2016]

Artículos sobre el rol social de la biblioteca pública.