Dades generals i de contacte

Dades generals del projecte


NOTA: El projecte ha de tenir, com a mínim, un any d'antiguitat a la data de la convocatòria del Premi.


Adolescència i joventut en risc d’exclusióÀmbit penitenciari i reinsercióAturDiscapacitatDrogodependènciesGent granHospitalitzacionsImmigració i refugiatsInfancia en risc d’exclusióInserció sociolaboralMinories ètniquesPobresaSalut mentalSense llarViolència i gènere

NOTA: els projectes que marquin més de tres àmbits o col·lectius, o es dirigeixin a tota la població en general, quedaran automàticament exclosos.


Compromisos (en cas de guanyar el Premi)

Documentació que s'adjunta per correu electrònic