Jornades

Entrevistes

Adhesions

Col•laborem amb

  • Les biblioteques públiques
  • Entitats que actuen amb els sectors més vulnerables de la societat.
  • Altres sectors: escoles, centres penitenciaris, etc. en aquells projectes que es duguin a terme de manera coordinada amb la biblioteca pública. Per una societat més solidària i inclusiva.
  • Les associacions professionals