La realitat social a Espanya (2014-2018)

Aquests informes són una petita mostra de la realitat social en què operen les biblioteques públiques:

  • La bretxa dels ingressos entre rics i pobres es dispara a España. Informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).
  • Espanya cau 14 llocs en benestar social des de 2008-2013. El “Índice de Desarrollo Humano” de l’ONU situa a Espanya per sota de la mitjana dels països més desenvolupats i de la OCDE. Informe de la ONU
  • Els adults a Espanya, a la cua de l’OCDE en comprensió lectora i matemàtiques.
  • El 27,5 per cent de la infància viu per sota del llindar de la pobresa. Informe d´UNICEF

Bancos y bibliotecas de Quino