La Fundació Biblioteca Social és una institució sense ànim de lucre que es constitueix l’any 2014.

L´objectiu és contribuir a reforçar els col·lectius més vulnerables, per compensar els desequilibris socials existents a Espanya. Ho fem  potenciant projectes que duen a terme les biblioteques públiques,dirigits als sectors més vulnerables de la societat: nens i joves, sovint de famílies amb dificultats, amb problemes de comprensió lectora, persones en atur i immigrants, amb risc d’exclusió social, persones grans, que han aportat a aquesta societat i que sovint estan soles, etc.

Perquè creiem que el creixement d’un país només és possible amb la suma de tots els qui hi viuen i que les desigualtats generen pobresa que afecta el conjunt de la població i no únicament als que directament la pateixen. Més enllà d’un servei lligat a la cultura, les biblioteques públiques són un eix clau per a la millora de la qualitat de vida, a la cohesió social i, en el seu conjunt, també al creixement econòmic d’un país. Obertes a tothom, i desplegades per tot el territori tenen un potencial enorme a les quals creiem hem de donar suport.

En la fundació se sumen dos elements:

  1. Les biblioteques públiques com a institució que actua per a garantir la igualtat d’accés a la informació i al coneixement, i que és un important servei de espai de cohesió social.
  2. El compromís social entès com a la voluntat –i les accions encaminades- de contribuir a pal•liar la situació dels sectors més vulnerables de la societat. És per això que en el seu Patronat hi ha persones que provenen de l’àmbit de les biblioteques i del tercer sector.

Idees que ens mouen

.

Objectius

  • Incentivar i fomentar la realització de projectes que contribueixin a pal•liar els desequilibris socials, i a generar pensament crític.
  • Donar visibilitat als projectes i a les iniciatives que duen a terme les biblioteques públiques en l’àmbit social.
  • Fomentar l’intercanvi de coneixement en aquest sector.

La Fundació exerceix les seves funcions a tot l’Estat espanyol des de Catalunya, sense perjudici de poder actuar a altres països quan així convingui als interessos i finalitats fundacionals.

Els nostres valors

Perquè estem convençuts que un altre món és possible i que tots hi podem contribuir d’una o altra manera. Els canvis es produeixen també a partir del que són petites actuacions. Defensem els drets humans i creiem que el creixement d’un país només és possible amb la suma de tots els qui hi viuen i que les desigualtats generen pobresa que afecta al conjunt de la població i no únicament als que directament la pateixen.

Actuem  amb la voluntat de prendre les decisions més justes i equànimes en cada moment i amb la màxima transparència (“Transparència és un principi que apliquem, fonamentalment, a la informació que serveix per a explicar com es governa i gestiona una entitat”. Segons http://labcompublica.info/content/uploads/2014/12)

La Fundació no accepta subvencions ni ajudes de cap administració pública. Considerem que les biblioteques públiques, que són les que duen a terme els projectes, ja estan finançades per l’administració, que és la responsable de recolzar-les i potenciar-les.

Presentació de la Fundació el 18 de juny 2014 al Col·legi de Periodistes de Catalunya

Celebrem els tres anys de la Fundació: 20 de juny 2017

Totes les jornades, entrevistes i adhesions