La rendició de comptes i la transparència són aspectes clau de la Fundació. Formen part dels seus valors.

La Fundació no accepta ajudes ni subvencions de les Administracions Públiques.

Exercici 2015.

Vam començar la nostra activitat al Juny 2014. Aquí pots trobar exercici de juny a 31 de desembre 2014: Ingressos i sortides 2014