La rendició de comptes i la transparència són aspectes clau de la Fundació. Formen part dels seus valors.

La Fundació no accepta ajudes ni subvencions de les Administracions Públiques.

2016: Ingressos i sortides

2015: ingressos i sortides.

Vam començar la nostra activitat al Juny 2014. Aquí pots trobar exercici de juny a 31 de desembre 2014: Ingressos i sortides 2014