La teva ajuda és important per a nosaltres. Si vols col·laborar amb la Fundació Biblioteca Social pots aportar una quantitat.

10203050100Un altre import MensualTrimestralSemestralAnual ES -

Sol·licito que, fins a nou avís, abonin amb càrrec al compte corrent facilitat els rebuts que, en concepte de quota d'associació, presentarà la Fundació Biblioteca Social.

Deixa- ns les teves dades si vols aplicar la desgravació fiscal segons la Llei 49/2002

D'acord amb l'establert per la Llei Orgànica 15/1999, li informem que les dades obtingudes d'aquest formulari seran incorporats a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Fundacio Biblioteca Social amb la finalitat de remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça Avda. Mare de Déu de Montserrat, 137 Sobre atic 1º. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades. L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació d'aquesta clàusula.