festa Fundació

Celebra l´aniversari o una festa amb compromís social.
Si és el teu aniversari o celebres alguna cosa, pots decidir que el que gastarien els amics amb regals, el dediquin a projectes de compromís social.

Si vols dur-ho a terme, ens pots contactar a: info@fundacionbibliotecasocial

La Fundació no accepta subvencions de cap administració pública.

Considerem que les biblioteques públiques, que són les que duen a terme els projectes, ja estan finançades per l’administració, que és la responsable de recolzar-les i potenciar-les.
La financiació de la Fundació, per a la seva creació i posada en marxa, ha estat aportada per la seva Presidenta.