festa Fundació

Celebra l´aniversari o una festa amb compromís social.
Si és el teu aniversari o celebres alguna cosa, pots decidir que el que gastarien els amics amb regals, el dediquin a projectes de compromís social.

Si vols dur-ho a terme, ens pots contactar a: info@fundacionbibliotecasocial

Aquí trobaras els amics i les amigues de la Fundació. Tots els que col·laboren, d´una o altra manera.T´hi sumes?

La Fundació no accepta subvencions de cap administració pública.

Considerem que les biblioteques públiques, que són les que duen a terme els projectes, ja estan finançades per l’administració, que és la responsable de recolzar-les i potenciar-les.
La financiació de la Fundació és a base de contribucions privades.La creació i posada en marxa, ha estat aportada per la seva Presidenta.

Aquí pots veure els comptes de la Fundació: ingressos i sortides.