Personas mayores y jóvenes leyendo en biblioteca

La Fundació Biblioteca Social és una institució sense ànim de lucre que es constitueix l’any 2014.

El seu objectiu és contribuir a compensar els desequilibris socials donant suport a projectes que porten a terme les biblioteques públiques, adreçats als sectors més vulnerables de la societat.

Widget home

“Knowledge map of public library projects for combating social exclusion”. Supported by a grant from the PL2020 Programme of the R&W.